• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

DỊCH BỆNH CĂNG THẲNG, TUÂN THỦ NGHIÊM GẶT QUY TẮC 5K

Một người vì mọi người, hãy đeo khẩu trang thường xuyên để giúp giảm thiểu tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng, chung tay đẩy lùi COVID!
Với tất cả khách hàng tới thăm quan, mua sắm và sử dụng dịch vụ tại HEAD Anh Kỳ luôn luôn được kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn trước khi vào Cửa hàng.
Nhân viên Tại HEAD Honda Anh Kỳ tuân thủ 100% đeo khẩu trang tại nơi làm việc, đảm bảo công tác vệ sinh.
Cùng Honda góp sức vì một Việt Nam không còn dịch bệnh bạn nhé!

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứngCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà