• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/thietk12/customer2/anhkyapplaza.vn/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

⚡️Cuối tuần giảm giá - mua sắm thả ga⚡️

Cuối tuần này, Siêu thị APLAZA có bất ngờ gì dành cho bạn đây? Đó là ưu đãi giảm đồng giá rất nhiều sản phẩm với giá chỉ từ 1.000đ, 5.000đ, 10.000đ....
????Gia đình bạn đang thiếu thứ gì ghé siêu thị mua ngay thứ đó

????Ưu đãi chỉ áp dụng vào cuối tuần 5-6-7/4 và 12-13-14/4

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, món ăn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà